DE HUISAPOTHEKER

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik. Vanaf nu kan elke patiënt, naar analogie met de huisarts, zijn huisapotheker kiezen.
Je huisapotheker kies je zelf. Het is je vertrouwde apotheek die je medicatieschema opvolgt en je begeleidt bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Als vertrouwenspersoon en geneesmiddelenexpert is de apotheker hier ideaal voor geplaatst.

Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de medicatie die je neemt. Elk geneesmiddel en voedingssupplement, met of zonder voorschrift, dat je komt halen, wordt in je farmaceutisch dossier geregistreerd. Wanneer een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven, kunnen we zo controleren of dit veilig is voor jou.

Bovendien deelt de huisapotheker de relevante informatie via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers waar jij langs gaat. Deze gegevens kunnen geraadpleegd worden na inlezen van jouw identiteitskaart. Zo blijft de privacy gewaarborgd.

Ook houdt de huisapotheker jouw medicatieschema up-to-date. We geven je een afgeprinte versie die je kan meenemen naar consultaties met andere zorgverleners. Tegelijkertijd delen we het schema via een beveiligd digitaal platform zodat de zorgverleners die je behandelen je medicatieschema kunnen raadplegen.
Kortom, je huisapotheker begeleidt je in het goed gebruik van geneesmiddelen. Je kan er terecht met vragen en moeilijkheden. Wij contacteren voor jou de arts of een andere hulpverlener indien dit nodig zou blijken.

Om je huisapotheker te worden hebben wij uiteraard je toestemming nodig. Daarvoor dien je je identiteitskaart mee te brengen naar de apotheek en zullen we vragen eenmalig een papier te ondertekenen. Je kan je huisapotheker vrij kiezen en kan je ten allen tijde van huisapotheker veranderen. Deze dienst is volledig gratis voor de patiënt. De apotheker wordt hiervoor vergoed door het RIZIV.