MEDICATIESCHEMA

Bij de eerste aflevering van een nieuw opgestart geneesmiddel krijg je uitgebreid advies over de aard, de werking, de nevenwerkingen en de gebruiksaanwijzing van het nieuwe geneesmiddel.

Daarnaast proberen wij voor alle patiënten die meerdere geneesmiddelen dagelijks en chronisch moeten innemen, een medicatieschema aan te maken.

  • Wij overlopen met u welke geneesmiddelen en voedingssupplementen u regelmatig inneemt.
  • We bekijken samen het tijdstip van inname en stellen een wijziging voor indien aangewezen.
  • Wij onderzoeken of de dosis klopt, of er geen dubbele medicatie genomen wordt en of er geen ernstige interacties zijn.
  • Bij problemen bespreken we het schema met uw huisarts.
  • Op het einde maken wij een medicatieschema op dat u in dubbel op papier meekrijgt en dat wij digitaal delen met uw artsen.

Sommige chronische patiënten hebben recht op een huisapotheker.

Denkt u dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!